Scroll to top
sk

Zameranie inžiniérskych sietí

Inžinierska geodézia sa venuje úlohám v stavebníctve, či už pri tvorbe podkladov pre projekčné činnosti, vytyčovancím prácam, porealizačným zameraniam a vypracovaniu dokumentácií, kontrolným meraniam pri výstavbe, meraniu posunov a deformácií stavebných objektov… Jednou úlohou je aj zameranie inžinierskych sietí vytýčených daným správcom (vodovod, kanalizácia – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo obec, plyn – SPP, elektrické vedenie – VSE, telekomunikačné káble – ORANGE, T-COM) Zamerané inžinierske siete sú predmetom projektovej dokumentácie a takisto sú aj súčasťou zákresu do digitálnej technickej mapy mesta. Pokiaľ vybudované prípojky (siete) preberá správca – ZSE, SPP, BVS… je potrebné nechať si vypracovať porealizačnú dokumentáciu podľa technologického postupu stanoveného správcami sietí. Vytýčenie trasy inžinierskych sietí je potrebné pri realizácii stavieb.

Zameranie inžiniérskych sietí

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.