Scroll to top
sk

Zmena druhu pozemku

Zmena druhu pozemku je potrebná najmä pri oddelení určitej výmery na stavebnú parcelu. Zmena na daný druh pozemku musí prebehnúť na základe zákona č. 220/2004 Z.z. v z.n.p. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. O zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku a odňatí poľnohospodárskej pôdy rozhoduje príslušný Obvodný pozemkový úrad.

zmena druhu pozemku

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.