Scroll to top
sk

Polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu

Polohopisný a výškopisný plán (PVP) je mapové dielo t.j.zobrazenie danej lokality vo vhodnej mierke. Plán obsahuje zamerané prvky polohopisu so zobrazením výšok meraných bodov(stavebné objekty, cesty, hranice pozemkov…). Môže obsahovať aj výškopisnú kresbu v inej forme (výškové kóty resp. vrstevnice, terénne šrafy…) PVP môže obsahovať aj stav katastra nehnuteľností. Mierka je volená podľa požiadavky na presnosť zobrazenia polohopisných prvkov resp. požiadavky objednávateľa. Súčasťou polohopisného a výškopisného zamerania je technická správa, situácia so zobrazením výšok meraných podrobných bodov, spôsob pripojenia a zoznam súradníc.

Polohopisné a výškopisné zameranie pre projektovú dokumentáciu

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.